top of page
dental clinic

CERTIFIKOVANÉ

OZONOVÉ 

GENERÁTORY

kyslík > ozon > kyslík

30 minut

Ošetřený prostor okamžitě k použití!

Sanity System je testován a certifikován jako účinný při eliminaci COVID19 a to z 99,9 %

Nezávislé testy byly provedeny v souladu s normami Evropské unie EN14476 a EN17272 v laboratoři biologické bezpečnosti mezinárodně uznávané univerzity v Padově. Sanity System je na 99,9 % účinný proti SARS-CoV-2, viru, který způsobuje onemocnění COVID19.

Chraňte své zákazníky, zaměstnance i rezidenty s ozonovými generátory Sanity System.

Video_ReFit_ThumbNail_Play.JPG
Co je ozón

CO JE OZÓN

Síla přírody!

 

Ozon je jedna z nejrozšířenějších dezinfekčních látek na světě. Díky vysoké oxidační síle je účinnější než klasické chemické prostředky a zároveň jej řadí na druhé místo v účinnosti mezi všemi přírodními produkty hned po fluoru, který je však toxický.

Sanitace ozónem

DEZINFEKCE OZONEM

Přírodní a účinná!

 

Dezinfekce ozonem je nejbezpečnější a nejefektivnější metoda proti škodlivým mikroorganismům a nepříjemným pachům. Má široké využití v komerčním i civilním sektoru. Přes 20 let je úspěšně využívána v mnoha oblastech, především v potravinářství a zdravotnictví.

PRODUKTY

Řešení pro každý prostor

 

Naše generátory ozónu jsou navrženy tak, aby zvládly dokonalou dezinfekci a odstranění pachu z malých, středních i velkých prostor.

sany-car-home_b.jpg
sany-car-home_b.jpg
sany-plus-home-1_b.jpg

Dezinfekční jednotka čistí vzduch a vodu výhradně ozonem, aniž by používala chemikálie nebo jiné dezinfekční prostředky.

Celý proces je plně automatizován: po stisknutí spínače se přemění kyslík na ozon, proběhne samotná dezinfekce a na konci cyklu  se přemění ozon zpět na kyslík. Ovládání je jednoduché a bezpečné,  po dobu cyklu jednotka signalizuje červeným tlačítkem, že je v provozu. 


Na rozdíl od většiny dezinfekčních zařízení na trhu jsou naše generátory vybaveny zařízením "Safe System", které na konci dezinfekčního programu automaticky zachycuje zbytkový ozon a přeměňuje jej v kyslíku. Tento systém vám umožní vrátit se zcela bezpečně  k běžným činnostem uvnitř místnosti ihned po ukončení cyklu.

Produkty

VYUŽITÍ

Kde všude ozon pomáhá

ZDRAVOTNICTVÍ

 

Nemocnice a porodnice

Ordinace praktických lékařů

Specializované ambulance

Zubní ordinace

SOCIÁLNÍ PÉČE

 

Domovy pro seniory

Domy s pečovatelskou služnou

Léčebny pro dlouhodobě nemocné

TRANSPORT OSOB

 

Vozy rychlé lákařské pomoci

Předváděcí vozy

Vozidla taxi služby

Vozové parky autopůjčoven

HROMADNÁ DOPRAVA

 

Tramvaje a trolejbusy

Soupravy metra

Dálkové a MHD Autobusy

Vlaky

VEŘEJNÉ PROSTORY

 

Budovy státní správy

Školy a školky

Univerzity

KOMERČNÍ PROSTORY

 

Kancelářské budovy

Nákupní centra

Restaurace

Fitness centra a bazény

Cílové skupiny

KONTAKT

V případě dotazů kontaktujte:

Martina Kochanovskov
+420 602 626 213
TRUE TRAC s.r.o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

info@true-trac.com

Tel: +420 840 22 23 22 

Kontakt

CERTIFIKACE

Při používání zařízení pro dezinfekci vzduchu a vody je vždy důležité zkontrolovat jeho účinnou schopnost odstraňovat mikroorganismy a částice pouhým okem neviditelné. Účinnost našich ozonových generátorů byla certifikována univerzitami i nezávislými výzkumnými úřady jak pro dezinfekci vzduchu, tak pro hygienizaci vody.

Ozonové generátory Sanity System jsou TESTOVÁNY PRO POUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 
a vyráběny v souladu s NORMOU ISO 9001

Zpráva o účinnosti a bezpečnosti v podmínkách zdravotnického zařízení v ČR bude brzy k dispozici

Certifikace
Doctors
bottom of page