top of page

CERTIFIKACE

Při používání zařízení pro dezinfekci vzduchu a vody je vždy důležité zkontrolovat jeho účinnou schopnost odstraňovat mikroorganismy a neviditelné částice pouhým okem. Účinnost našich generátorů ozonu byla certifikována některými univerzitami a nezávislými výzkumnými úřady jak pro dezinfekci vzduchu, tak pro hygienizaci vody.

Studie posuzující účinnost na destrukci mikroorganismů za použití SANY WATER PLUS generátoru.

Studie realizovaná akreditovanou laboratoří Chemical analysis Centre of Padova posuzovala schopnost našeho generátoru ozonu SANY WATER PLUS zničit a odstranit více než 99,98% hlavních mikroorganismů kontaminujících vodu (zejména Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans)

Studie posuzující účinnost na destrukci mikroorganismů ze vzduchu za použití SANY WATER PLUS generátoru.

Ústav veterinárních léčiv, produkce a zdraví Università degli Studi di Padova posuzoval účinnost  dezinfekce vzduchu provedené naším ozonem SANY WATER PLUS v prostředí kontaminovaném mikroorganismy s vyšší mírou rezistence a patogenity (Enterococcus faecium, Enterobacter cloacae, Escherichia coli). Studie pozorovala průměrnou destrukci více než 96% (Staphylococcus psedintermedius), 99% (Enterococcus faecium), 67% (Enterobacter cloacae) a 91% (Escherichia coli) těchto patogenních původců. Výsledky studie jsou rozšířeny i na náš generátor ozonu SANY PLUS kvůli jejich kompatibilitě.

CE trademark

Naše generátory ozonu splňují základní požadavky evropských právních předpisů v oblasti bezpečnosti, veřejného zdraví a ochrany zákazníků (Direttiva č. 89/392/CEE e s.m.i., směrnice č. 89/336/CEE e s.m.i. a směrnice č. 72/23/CEE e s.m.i.). Označení CE na našich výrobcích je umístěno na základě certifikace vydané nezávislou laboratoří a podložené technickým manuálem.

ISO 9001 Certifikace

Potvrzením dodržování kvalitativních mezinárodně stanovených standardů výrobního procesu. Kromě toho potvrzuje naši schopnost uspokojit očekávání klientů na základě kvality výrobků a služeb na trhu.

Zápis v rejstříku AEE (registr výrobců elektrických a elektronických zařízení)

Kvalifikuje nás jako italskou společnost vyrábějící generátory ozonu. Zapsáním v rejstříku potvrzujeme náš závazek týkající se respektování přírody.

bottom of page